LITOGRAFIJA HROMA

cl

Tokom druge polovine 19. vijeka proces štampanja je znatno poboljšan sa tehničke tačke gledišta i počele su da se štampaju slike u boji, po niskoj cijeni.

    Ove slike su poznate kao hrom litografija i uglavnom su bile namijenjene ženama ili djeci.

    Mačka je među onima koje su najviše zastupljene u ovom sektoru, a biće iskorišćena i na ilustracijama koje zauzimaju komercijalne reklame.

    Paralelno nastaje još jedan proizvod predodređen da postane popularan, a to su figurice koje su bile zastupljene kod djece i mladih.

cl2

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn