KOMERCIJALNE FAKTURE I RAČUNI

FATTURE COMMERCIALI E CARTE INTESTATE

fat resize

Štampanje trgovačkih faktura od kraja 19. pa do pedesetih godina 20. vijeka obiluje ukrasima. Zbirka komercijalnih faktura Muzeja su prije svega Njemačke, Francuske i Belgijske.

fat2 resize

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn