ŠKOLSKE SVESKE

quad resize

 

Slika mačke ne može da izostane na koricama svesaka i notesa kod učenika i studenata.

    U prošlim vremenima sveske su imale indirektno edukativnu funkciju tako što su imale ilustracije mačaka na koricama i tekst koji je komentarisao sliku.

    Ima mnogo bilježnica i slikovnica koje prikazuju mačku, a odnose se na basnu Mačak u Čizmama, i u nekim drugim važnim sa stanovništva prirode.

quad2 resize

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn