KNJIGE

lib resize

Postoji mnogo knjiga koje govore o brojnim rasama mačaka, njihovoj ishrani, zdravlju, kao i ljekovima za liječenje bolesti.

    Biblioteka Muzeja je izostavila ove teme da bi se specijalizovale u drevnim knjigama koje se bave mačkom.

    Posebna pažnja je posvećena bajkama, legendama i dječijim knjigama koje imaju mačku za temu.

lib2 resize

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn