Grafička tehnika

pippo    002  004  003belgio copia copia 

 

Litografija ili kopije koje su napravljene od matrica na kamenu bile su mnogo manje cijenjene od štampe.

Ova metoda je usvojena u Bavarskoj 1796. godine, brzo se proširila Evropom i ostala je u upotrebi tokom čitavog 19.tog vijeka.

Imala je široku primjenu u ornamentalnom ukrašavanju listova knjiga i novina.

 

 005GRISELINI 07 18 copia copia    

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn