Ulaznice i čestitke

 001 17anno1937 copia copia  francia 88 copia copia 

Prije pojave razglednica, tokom 19.tog vijeka pojavljuju se i šire ilustrovane ulaznice koje su dolazile upakovane u koverte sa pismom, zatim se od 1896. godine štampaju čestitke koe sežu do današnjeg vremena i koje će biti zamijenjene onima sa interneta.

Mačka se veoma često pojavljuje na čestitkama, kako na ilustracijama u boji, tako i na fotografijama.

Najstarija muzejska ulaznica datira od 1886. godine i proizvedena je u Francuskoj.

 

 francia biglietto 96  francia 83 copia copia  

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn