Prve razglednice sa motivom mačke

cart resize 

 Razglednice su nastale oko 1865. godine u prvoj verziji, bez slike i sadržale se jednostavan kartončić u dijelu gdje je ilustracija danas, gdje se napiše poruka dok je pozadina bila određena za poštarinu koja je bila unaprijed odštampana.

U 90-im godinama 19-tog vijeka "rađa" se razglednica koja je bila ilustrovana kao ove koje danas znamo.

 

Hiljade poštanskih razglednica sa motivima mačaka čine kolekciju muzeja, a najstarija je hrom litografija iz 1892. godine.

 

cart2 resize

uk ger  ru  ru  sr  cn  cn